Thuê xe đám cưới – hỏi

Bảng giá hợp đồng xe đám cưới – hỏi, xe hoa 4 chỗ

LỊCH TRÌNH Thuê xe theo giờ Xe Hoa – Toyota Xe Hoa – Huynhdai Xe hoa – Mercedes Xe hoa – BMW
 4 tiếng
8 tiếng
1 ngày + buổi tối

Bảng giá hợp đồng xe đám cưới – hỏi, xe hoa 7 chỗ:

LỊCH TRÌNH Thuê xe theo giờ Toyota Huynhdai Ford Kia
 4 tiếng
8 tiếng
1 ngày + buổi tối

Bảng giá hợp đồng xe đám cưới – hỏi, xe hoa 16 chỗ:

LỊCH TRÌNH Thuê xe theo giờ Toyota Ford Mercedes Huynhdai
 4 tiếng
8 tiếng
1 ngày + buổi tối

Bảng giá hợp đồng xe đám cưới – hỏi, xe hoa 29 chỗ:

LỊCH TRÌNH Thuê xe theo giờ Toyota Huynhdai County Huynhdai Aro Space Huynhdai
 4 tiếng
8 tiếng
1 ngày + buổi tối

Leave a comment